Gang Cheng

Image of Gang Cheng
Norwegian version of this page
Phone +47 22840578
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postal address Postboks 1137 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

IT-drift (PC, server, program og nettverk)  

Utdanning

2010: Master i Nettverks og systemadministrasjon, UiO, Norge

 

Tags: IT services, Server- og driftstjenester
Published Dec. 17, 2015 10:21 AM - Last modified Apr. 17, 2020 10:25 AM