English version of this page

Forskergrupper ved senteret

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) er et forskningssenter ved UiO med internasjonalt rekrutterte forskergruppeledere, og har engelsk som arbeidsspråk.

Siden NCMM er et internasjonalt forskningssenter er det vår engelske nettside vi benytter, se derfor denne for mer utfyllende informasjon om våre forskergrupper.

Esguerra-gruppen

Gruppen forsker på epilepsi i sebrafisk for å forstå mekanismene bak hvem som får anfall og hvorfor. Kunnskapen kan senere benyttes til å utvikle nye og mer effektiv medisiner mot epilepsi hos mennesker.

Gözen-gruppen

Gruppen forsker innen bionanoteknologi og membransystemer. Gjennom modellering av komplekse celler, tar vi sikte på å utforme programmerbare systemer med terapeutisk anvendelse eller evne til å begrense miljøfarer.

Haapaniemi-gruppen

Gruppen vår har som mål å utvikle målrettede behandlingsformer for sjeldne immunologiske sykdommer som for eksempel primære immunsviktsykdommer og immunologiske tilstander med ukjent opprinnelse.

Kuijjer-gruppen

Gruppen har som mål å løse grunnleggende biologiske spørsmål gjennom utvikling av nye metoder innen databehandling og systembiologi.

Boccara-gruppen

Boccara-gruppens oppdrag er å gjennomføre innovative forskningsprosjekter i krysset mellom utviklingsnevrobiologi, systemnevrovitenskap og søvnforskning.

Mathelier-gruppen

Gruppen har som mål å utvikle banebrytende bioinformatikk med direkte anvendelse innen reelle biologiske problemer som regulering av genuttrykk og kreft.

Saarela-gruppen

Gruppen fokuserer på å forbedre forståelsen av biologiske signalveier og patogene mekanismer bak både sjeldne og vanlige immunsykdommer.

Sekulic-gruppen

Forskergruppen bruker moderne biofysiske metoder til å svare på viktige spørsmål innen kromatin biologi. Gruppen er spesielt interessert i centromere, den delen av kromosomet som styrer kromosom segregering under celledelingen.

Staerk-gruppen

Gruppen er generelt interessert i å forstå molekylære prosesser under normal og ondartet hematopoiesis.

Waszak-gruppen

Forskningsgruppen vår jobber for å utvikle presisjonsmedisin-strategier for unge hjernekreftpasienter.

Publisert 3. juni 2016 15:06 - Sist endret 13. mai 2022 15:26