English version of this page

Forskergrupper ved senteret

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) er et forskningssenter ved UiO med internasjonalt rekrutterte forskergruppeledere, og har engelsk som arbeidsspråk.

Siden NCMM er et internasjonalt forskningssenter er det vår engelske nettside vi benytter, se derfor denne for mer utfyllende informasjon om våre forskergrupper.

Esguerra-gruppen

Gruppen forsker på epilepsi i sebrafisk for å forstå mekanismene bak hvem som får anfall og hvorfor. Kunnskapen kan senere benyttes til å utvikle nye og mer effektiv medisiner mot epilepsi hos mennesker.

Gözen-gruppen

Gruppen forsker innen bionanoteknologi og membransystemer. Gjennom modellering av komplekse celler, tar vi sikte på å utforme programmerbare systemer med terapeutisk anvendelse eller evne til å begrense miljøfarer.

Lopez-Aviles-gruppen

Gruppen bruker gjærsoppen schizosaccharomyces pombe som modellorganisme for å finne ut hvilke mekanismer som regulerer utvikling i cellenes syklus.

Luecke-gruppen

Gruppen forsker på struktur-funksjon undersøkelser av integrerte membran proteiner.

Mathelier-gruppen

Gruppen har som mål å utvikle banebrytende bioinformatikk med direkte anvendelse innen reelle biologiske problemer som regulering av genuttrykk og kreft.

Morth-gruppen

Gruppen fokuserer membranproteiners struktur og funksjon, og deres samspill med lipider i biologisk membran.

Sekulic-gruppen

Forskergruppen bruker moderne biofysiske metoder til å svare på viktige spørsmål innen kromatin biologi. Gruppen er spesielt interessert i centromere, den delen av kromosomet som styrer kromosom segregering under celledelingen.

Staerk-gruppen

Gruppen er generelt interessert i å forstå molekylære prosesser under normal og ondartet hematopoiesis.

Publisert 3. juni 2016 15:06 - Sist endret 14. des. 2018 08:54