English version of this page

Forskergrupper ved senteret

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) er et forskningssenter ved UiO med internasjonalt rekrutterte forskergruppeledere

Gruppebilde av NCMM-gruppelederne. Fra venstre til høyre: Emma Haapaniemi, Nikolina Sekulic, Marieke Kuijjer, Anthony Mathelier, Janna Saarela, Camila Esguerra, Sebastian Waszak, Charlotte Boccara, Irep Gozen og Judith Staerk

NCMM-gruppelederne. Fra venstre til høyre: Emma Haapaniemi, Nikolina Sekulic, Marieke Kuijjer, Anthony Mathelier, Janna Saarela, Camila Esguerra, Sebastian Waszak, Charlotte Boccara, Irep Gozen og Judith Staerk. Foto: Oda Hveem/Visuello

Siden NCMM er et internasjonalt forskningssenter er det vår engelske nettside vi benytter, se derfor denne for mer utfyllende informasjon om våre forskergrupper.

Esguerra-gruppen

Gruppen forsker på epilepsi i sebrafisk for å forstå mekanismene bak hvem som får anfall og hvorfor. Kunnskapen kan senere benyttes til å utvikle nye og mer effektiv medisiner mot epilepsi hos mennesker.

Gözen-gruppen

Gruppen forsker innen bionanoteknologi og membransystemer. Gjennom modellering av komplekse celler, tar vi sikte på å utforme programmerbare systemer med terapeutisk anvendelse eller evne til å begrense miljøfarer.

Haapaniemi-gruppen

Gruppen vår har som mål å utvikle målrettede behandlingsformer for sjeldne immunologiske sykdommer som for eksempel primære immunsviktsykdommer og immunologiske tilstander med ukjent opprinnelse.

Kuijjer-gruppen

Gruppen har som mål å løse grunnleggende biologiske spørsmål gjennom utvikling av nye metoder innen databehandling og systembiologi.

Boccara-gruppen

Boccara-gruppens oppdrag er å gjennomføre innovative forskningsprosjekter i krysset mellom utviklingsnevrobiologi, systemnevrovitenskap og søvnforskning.

Mathelier-gruppen

Gruppen har som mål å utvikle banebrytende bioinformatikk med direkte anvendelse innen reelle biologiske problemer som regulering av genuttrykk og kreft.

Saarela-gruppen

Gruppen fokuserer på å forbedre forståelsen av biologiske signalveier og patogene mekanismer bak både sjeldne og vanlige immunsykdommer.

Sekulic-gruppen

Forskergruppen bruker moderne biofysiske metoder til å svare på viktige spørsmål innen kromatin biologi. Gruppen er spesielt interessert i centromere, den delen av kromosomet som styrer kromosom segregering under celledelingen.

Staerk-gruppen

Gruppen er generelt interessert i å forstå molekylære prosesser under normal og ondartet hematopoiesis.

Waszak-gruppen

Forskningsgruppen vår jobber for å utvikle presisjonsmedisin-strategier for unge hjernekreftpasienter.

Publisert 3. juni 2016 15:06 - Sist endret 13. juli 2022 12:48