English version of this page

Esguerra-gruppen

Gruppen forsker på epilepsi i sebrafisk for å forstå mekanismene bak hvem som får anfall og hvorfor. Kunnskapen kan senere benyttes til å utvikle nye og mer effektiv medisiner mot epilepsi hos mennesker.

Se Esquerra-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 3. juni 2016 13:54 - Sist endret 1. juli 2021 15:40