English version of this page

Haapaniemi-gruppen

Bedre behandlingsformer for sjeldne immunsykdommer

Gruppen vår har som mål å utvikle målrettede behandlingsformer for sjeldne immunologiske sykdommer som for eksempel primære immunsviktsykdommer og immunologiske tilstander med ukjent opprinnelse.

Se Haapaniemi-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 1. apr. 2019 13:28 - Sist endret 8. sep. 2021 15:36