English version of this page

Haapaniemi-gruppen

Bedre behandlingsformer for sjeldne immunsykdommer

Haapaniemi-gruppen i 2022. V-H: Monika Szymanska, Hans Christian Erichsen, Sigrid Fu Skjelbostad, Britt Olaug Lindestad, Shiva Dahal-Koirala, Pavel Kopcil, Anna Komisarczuk, Oline Rio, Emma Haapaniemi. Foto: Øystein Horgmø/UiO

Haapaniemi-gruppen i 2022. V-H: Monika Szymanska, Hans Christian Erichsen, Sigrid Fu Skjelbostad, Britt Olaug Lindestad, Shiva Dahal-Koirala, Pavel Kopcil, Anna Komisarczuk, Oline Rio, Emma Haapaniemi. Foto: Øystein Horgmo/UiO

Gruppen vår har som mål å utvikle målrettede behandlingsformer for sjeldne immunologiske sykdommer som for eksempel primære immunsviktsykdommer og immunologiske tilstander med ukjent opprinnelse.

Se Haapaniemi-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 1. apr. 2019 13:28 - Sist endret 24. okt. 2022 15:35