English version of this page

Lopez-Aviles-gruppen

Gruppen bruker gjærsoppen schizosaccharomyces pombe som modellorganisme for å finne ut hvilke mekanismer som regulerer utvikling i cellenes syklus.

Se Lopez-Aviles-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 3. juni 2016 14:07 - Sist endret 25. juni 2020 13:26