English version of this page

Morth-gruppen

Gruppen fokuserer membranproteiners struktur og funksjon, og deres samspill med lipider i biologisk membran.

Se Morth-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 16. des. 2016 19:27 - Sist endret 19. feb. 2019 09:38