English version of this page

Saarela-gruppen

Forskningsgruppen til Janna Saarela fokuserer på å forbedre forståelsen av biologiske signalveier og patogene mekanismer bak både sjeldne og vanlige immunsykdommer.

Saarela-gruppen. V-H: Meri Kaustio, Henrikki Almusa, Verena Strumlehner, Yasaman Pakdaman, Pu Chen, Johanna Lehtonen, Anna Maija Sulonen, Monika Szymanska, Jaana Saarela

Saarela-gruppen. V-H: Meri Kaustio, Henrikki Almusa, Verena Strumlehner, Yasaman Pakdaman, Pu Chen, Johanna Lehtonen, Anna Maija Sulonen, Monika Szymanska, Jaana Saarela. Foto: Øystein Horgmø/UiO

Gruppen har særlig fokus på primære immun-mangler og multippel sklerose samt på å utnytte den nye kunnskapen til beste for pasientene. Forskningsgruppen benytter sjeldne immunsykdommer som modeller for autoimmunitet og fokuserer på å identifisere nye forårsakende gener for sjeldne lidelser i den finske befolkningen. Gruppen studerer også de funksjonelle konsekvensene av de identifiserte genfeilene.

Se Saarela-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 25. feb. 2019 14:17 - Sist endret 3. okt. 2022 11:05

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere