Saarela-gruppen

Forskningsgruppen til Janna Saarela fokuserer på å forbedre forståelsen av biologiske signalveier og patogene mekanismer bak både sjeldne og vanlige immunsykdommer.

Illustration from Saarela

Gruppen har særlig fokus på primære immun-mangler og multippel sklerose samt på å utnytte den nye kunnskapen til beste for pasientene. Forskningsgruppen benytter sjeldne immunsykdommer som modeller for autoimmunitet og fokuserer på å identifisere nye forårsakende gener for sjeldne lidelser i den finske befolkningen. Gruppen studerer også de funksjonelle konsekvensene av de identifiserte genfeilene.

Se Saarela-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 25. feb. 2019 14:17 - Sist endret 4. aug. 2021 11:03