English version of this page

Sekulic-gruppen

Forskergruppen bruker moderne biofysiske metoder til å svare på viktige spørsmål innen kromatin biologi. Gruppen er spesielt interessert i centromere, den delen av kromosomet som styrer kromosom segregering under celledelingen.

Se Sekulic-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 3. juni 2016 14:18 - Sist endret 3. okt. 2019 12:19