English version of this page

Taskén-gruppen

Gruppen forsker på kreft og cellesignalering; kjedereaksjoner som gjør det mulig for celler å respondere presist på eksterne eller interne signaler eller stimuli.

Se Taskén-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 3. juni 2016 14:38 - Sist endret 23. mai 2018 12:43