English version of this page

Om senteret

Foto av Forskningsparkens bygninger
Forskningsparken. Foto: John Hughes, UiO

NCMM er et nasjonalt forskningssenter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. Senteret er et viktig element i UiOs strategiske satsning på livsvitenskap.

Nordisk EMBL partnerskap

NCMM utgjør den norske noden i et nordisk EMBL-partnerskap innen molekylærmedisin.

Samarbeid

NCMM samarbeider både nasjonalt og internasjonalt.

Finn fram

Vi holder til i Forskningsparken på Gaustad, rett ved Universitetet i Oslo, Campus Blindern.

Kontakt

Norsk senter for molekylærmedisin
Postboks 1137, Blindern
0318 Oslo

Tlf: +47 22 84 05 00

E-post:
postmottak@medisin.uio.no

Besøksadresse

Forskningsparken

NCMM Translasjonsforskning:
Bygg D/ Plan 3

NCMM Bioteknologi:
Bygg E/ Plan 2 og 3

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo