English version of this page

Om senteret

NCMM er et nasjonalt forskningssenter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. Senteret er et viktig element i UiOs strategiske satsning på livsvitenskap.

Nordisk EMBL partnerskap

NCMM utgjør den norske noden i et nordisk EMBL-partnerskap innen molekylærmedisin.

Samarbeid

NCMM samarbeider både nasjonalt og internasjonalt.

Finn fram

Vi holder til i Forskningsparken på Gaustad, rett ved Universitetet i Oslo, Campus Blindern.

Kontakt

Norsk senter for molekylærmedisin
Postboks 1137, Blindern
0318 Oslo

Tlf: +47 22 84 05 00

E-post:
postmottak@medisin.uio.no

Besøksadresse

Forskningsparken

NCMM:
Bygg E/2 og 3 etasje

Bygg C/4 etasje

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo