Nordisk EMBL Partnerskap

Senteret utgjør den norske noden i et nordisk EMBL-partnerskap innen molekylærmedisin med søstersentre i Finland, Sverige og Danmark. Partnerskapet inkluderer i tillegg European Molecular Biology Laboratory.

Mer informasjon på våre engelske nettsider

Publisert 9. des. 2016 16:50 - Sist endret 20. des. 2016 22:33