English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidet ved NCMM skal sikre ansatte en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid utgjør en betydelig del av senterenes virksomhet.

Organisering og roller

Avfallshåndtering

Riktig avfallshåndteringen er viktig for å sikre ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet ved senteret.

Kvalitetssystemet for medisinsk forskning

All helsefaglig forskning skal planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at forskningen holder en faglig forsvarlig standard.

Hvem kontakter jeg?

Kontakt instituttets HMS-koordinator og verneombud

Vakt- og alarmsentral

Telefon: 22 85 66 66

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Branninstruks