English version of this page

Arbeidsmiljø

Sentrenenes systematiske HMS-arbeid skal sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet for både ansatte.

Universitetsstyret har bestemt at HMS-arbeidet ved universitetet skal følge den internasjonale standarden OHSAS 18001:2007. Senterets leder har ansvar for å dokumentere at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med standarden.

Hvert år gjennomføres det periodiske aktiviteter som en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Mål og strategier

Sentrenes HMS-arbeid baserer seg på UiOs operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved universitetet.

Policyer og prosedyrer

NCMM følger sentrale policyer og prosedyrer. I tillegg har vi flere lokale prosedyrer for laboratoriearbeid.

LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) skal virke for et godt arbeids- og læringsmiljø lokalt. Les mer om LAMU.

Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. Les mer om verneombud ved UiO.

 

Publisert 7. mars 2016 14:14 - Sist endret 20. des. 2016 13:41