English version of this page

Laboratoriearbeid og HMS

Illustrasjonsfoto av arbeid i laboratorium

Foto: UiO

Laboratoriearbeid utgjør en betydelig del av sentrenes virksomhet.

HMS og laboratoriearbeid

Risikovurderinger

Alt helsefarlig arbeid skal risikovurderes før arbeidet igangsettes.

HMS-avvik

Personskader, materiellskader og hendelser som under andre omstendigheter kunne volde skade på personer eller miljø skal rapporteres.

Frysere

Avfallshåndtering

Retningslinjer for håndtering av farlig avfall, risikoavfall og radioaktivt avfall.

Introduksjon til nye ansatte

Alle nyansatte ved NCMM får informasjon om lokale rutiner for brannvern, håndtering av uhell i lab og bruk av ECO-online. 

UiO holder obligatoriske kurs for alle ansatte som jobber I laboratorier.

Personlig verneutstyr

  • Hanskeguide (xlsx) - oversikt over eksponeringstider fra leverandøren VWR
  • Maskeguide (pdf) - overordnet oversikt over bruksområder for masker fra leverandøren VWR