Sikkerhet og beredskap ved NCMM

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Uønskede hendelser

Alle personskader, materiellskader og hendelser som under andre omstendigheter kunne volde skade på personer eller miljø skal rapporteres til:

  • Gruppeleder
  • Ledelsen ved NCMM
  • Avdeling for HMS ved UiO

Brannvern

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved NCMM.

Beredskapsplan

Det medisinske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Frysere

Oversikt over registrerte -80 og -150 frysere for laboratoriearbeid ved NCMM.

  • Liste over frysere (pdf)
  • Mer informasjon om frysere og alarmer (engelsk)

Låsesystem

Ansatte må følge Forskningsparkens rutiner for registrering. NCMM benytter egne låsesystemer for adgang til kontorer og laboratorier.

UiOs beredskapsplan

UiOs beredskapsplan skal dekke alle typer hendelser som UiO, universitetets tilsatte og studenter kan bli involvert i og hvor det er et behov for krisehåndtering. Les UiOs beredskapsplan.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Sikre Siden

Mindre personskader

Oslo legevakt

22 11 72 96