English

Kjetil Taskén Group - Disease mechanisms (KTG)

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 21
Forskningsparken
0349 Oslo
Stedkode 571400

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Handeland, Charlotte Andrea +47-22840520 c.a.handeland@ncmm.uio.no
Jørgensen, Marthe Jøntvedt Student +47-22840874 m.j.jorgensen@studmed.uio.no
Lone, Anna Mari Student +47-22840503 a.m.lone@ous-research.no
Mylonakou, Maria-Niki +47-22840573 m.n.mylonakou@ncmm.uio.no