English version of this page

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) Admin og kjernefasiliteter (NCMM ADMIN)

Administrasjonen ledes av kontorsjef Ingrid Kjelsvik, og består av økonomi, IT og administrativ støtte i tillegg til senterets tekniske fellestjenester og plattformtjenester.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo