English version of this page

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) Admin og kjernefasiliteter

Administrasjonen ledes av kontorsjef Ingrid Kjelsvik, og består av økonomi, IT og administrativ støtte i tillegg til senterets tekniske fellestjenester og plattformtjenester.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200001 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 571000 Vortex, FS m.m.