English version of this page

Saarela group - Human immune disorders

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken Bygg E etasje 3 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200009 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 571900 Vortex, FS m.m.