English version of this page

Camila Esguerra Group - Chemical Neuroscience

Se forskergruppens engelske nettsider

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200003 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 575400 Vortex, FS m.m.