English version of this page

Marieke Kuijjer Group - Computational Biology and Systems Medicine

Ansatte

Kontakt

Postadresse ,Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsparken E3 Gaustadalléen 21 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 575500 Vortex, FS m.m.