English version of this page

Kjetil Taskén Group - Disease mechanisms (KTG)

I oktober 2018 flyttet Taskén-gruppen til Oslo universitetssykehus på Radiumhospitalet: https://www.ous-research.no/kt/

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo Stedkode: 571400