English version of this page

Norsk Senter for Molekylærmedisin

NCMM finansieres med midler fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO og er lokalisert i Forskningsparken, Oslo.

Fra 2017 er NCMM slått sammen med tidligere Bioteknologisenteret, og det fusjonerte senteret består av to avdelinger: NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og NCMM Biotechnology (tidligere BiO) med til sammen 10 forskningsgrupper.

Senteret har som sitt overordnede mål å drive fremragende forskning innen molekylærmedisin og bioteknologi samt bidra til translasjon av molekylærmedisinske oppdagelser for slik å kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis.

Siden vi er et internasjonalt forskningssenter benytter vi til daglig våre engelske nettsider.

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 570000 Vortex, FS m.m.