English version of this page

Senterledelsen

NCMM ledes av direktør Janna Saarela, og styret har avgjørende myndighet i overordnede og strategiske saker.

Senterdirektør

Senterdirektøren rapporterer til dekan ved Det medisinske fakultet, har ansvar for instituttets samlede virksomhet, arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte og direkte personalansvar for gruppelederne. Senterdirektøren leder og koordinerer utviklingen av senterets forskning, formidling og øvrige faglige virksomhet.

Kontorsjef

Kontorsjefen Ingrid Kjelsvik rapporterer til instituttleder. Kontorsjefen leder og koordinerer administrative funksjoner og ressurser, herunder personal- og økonomiforvaltning. Kontorsjefen har personalansvar for ansatte i administrasjonen og instituttets fellestjenester, og utøver ved delegasjon fra senterdirektør sentrale oppgaver knyttet til arbeidsgiveransvaret, bl.a. oppfølging av HMS.

Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 8. jan. 2019 14:57