English version of this page

Seksjon for forskningsstrategi, kommunikasjon og internasjonale relasjoner

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13200002 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 575000 Vortex, FS m.m.