English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter våren 2019

13 februar NCMM Møterom                

29 april

NCMM Møterom
26 juni NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt en nasjonal representant. Styret møtes opp til seks ganger per år.

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

  • Professor Hilde Nilsen, Det medisinske fakultet, UiO and Akershus Universitetssykehus
  • Torunn Berge, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst
  • Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen
Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 18. mars 2019 10:54