English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter vår 2022

4 Februar NCMM Møterom                

5 April

NCMM Møterom
15 juni NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt tre nasjonal representanter. Styret møtes opp til seks ganger per år.

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 13. jan. 2022 16:07