English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter vår 2021

27 januar NCMM Møterom                

21 april

NCMM Møterom
3 juni NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt tre nasjonal representanter. Styret møtes opp til seks ganger per år.

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 11. jan. 2021 20:58