English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter Våren 2020

30. januar NCMM Møterom                

6. mars

NCMM Møterom
25. mai NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt en nasjonal representant. Styret møtes opp til seks ganger per år.

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 18. mai 2020 11:49