English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter høsten 2018

17 september NCMM Møterom                

19 oktober

NCMM Møterom
26 november NCMM Møterom

Møter våren 2018

20 februar      NCMM Møterom                
20 april NCMM Møterom
11 juni NCMM Møterom

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt en nasjonal representant. Styret møtes opp til seks ganger per år.

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

  • Professor Hilde Nilsen, Det medisinske fakultet, UiO and Akershus Universitetssykehus
  • Torunn Berge, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst
  • Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen
Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 15. okt. 2018 12:22