English version of this page

Tall og fakta NCMM

NCMMs nøkkeltall for 2020*

Vitenskapelige publikasjoner 47
Antall kandidater på ph.d.-programmet1 15
Avlagte doktorgrader 2
Vitenskapelige årsverk 47
Vitenskapelig ansatte personer 76
Tekniske årsverk 16
Teknisk ansatte personer 29
Administrative årsverk 8
Administrative personer 16
Økonomi - inntekter totalt 79 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert2 49 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 46

*) Dette er NCMMs samlede tall. Tall for NCMM som del av MED-fakultetet finner du på fakultetets oversikt.

1) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.21. Tallet for kandidater er avrundet til nærmeste 5 av personvernshensyn. DBH-tallet viser ingen (0) opptatte kandidater ved MED-fakultetets ph.d.-program. Men ca.15 kandidater er registrert ved MN-fakultetet.

Kilder til offisielle tall og fakta om senteret

Les mer

Publisert 19. sep. 2017 09:22 - Sist endret 6. mai 2021 13:36