English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte ved senteret

Personer 26 - 50 av 74
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ping-Han Hsieh Hsieh, Ping-Han Stipendiat p.h.hsieh@ncmm.uio.no
Bilde av Emma Haapaniemi Haapaniemi, Emma Forsker +47-22840508 emma.haapaniemi@ncmm.uio.no
Bilde av Aziz Khan Khan, Aziz Postdoktor +47-22840563 aziz.khan@ncmm.uio.no Genetikk, Bioinformatikk, Kreft, Epigenetikk, Genomikk
Bilde av Ingrid Kjelsvik Kjelsvik, Ingrid Kontorsjef +47-22840531 ingrid.kjelsvik@ncmm.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Forskerstøtte MED
Bilde av Solveig Margrete Knoph Klokkerud Klokkerud, Solveig Margrete Knoph s.m.k.klokkerud@ncmm.uio.no
Bilde av Aysu Kucukturhan Kucukturhan, Aysu Stipendiat +47-22840598 aysu.kucukturhan@ncmm.uio.no Biotechnology
Bilde av Marieke Kuijjer Kuijjer, Marieke Gruppeleder +47-22840528 marieke.kuijjer@ncmm.uio.no Bioinformatikk, Kreft, Genomikk, Statistikk sannsynlighetsregning og forsikring
Bilde av Mette Kvernland Kvernland, Mette Rådgiver +47-22840504 mette.kvernland@ncmm.uio.no Økonomi, eksternfinansierte prosjekter, rapportering, Forskerstøtte MED
Bilde av Elif Köksal Köksal, Elif Stipendiat +47-22840594 elif.koksal@ncmm.uio.no
Bilde av Johannes Landskron Landskron, Johannes Forsker +47-22840509 johannes.landskron@ncmm.uio.no Cell signalling
Bilde av Roza Berhanu Lemma Lemma, Roza Berhanu Postdoktor r.b.lemma@ncmm.uio.no Bioinformatikk, Molekylærbiologi, Epigenetikk, Genomikk
Li, Zhuokun Stipendiat zhuokun.li@ncmm.uio.no
Bilde av Paula Maria Lindner Lindner, Paula Maria Stipendiat p.m.lindner@ncmm.uio.no Molekylærbiologi, Kreftforskning, Cellebiologi
Bilde av Sandra Lopez Aviles Lopez Aviles, Sandra Gruppeleder +47-22852992 s.l.aviles@ncmm.uio.no Cellebiologi
Bilde av Hartmut Luecke Luecke, Hartmut Assisterende Direktør +47-22840569 hudel@ncmm.uio.no
Bilde av Georgios Vasilei Magklaras Magklaras, Georgios Vasilei Senioringeniør +47-22840535 g.v.magklaras@ncmm.uio.no IT-tjenester, IT-ledelse, Server- og driftstjenester, Vitenskapelige Databehandling, Bioinformatikk
Bilde av George Marselis Marselis, George Overingeniør +47-22845655 george.marselis@ncmm.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning
Bilde av Ruth Martîn Martîn Martîn, Ruth Martîn Forsker +47-22840901 r.m.martin@biotek.uio.no Cellebiologi
Bilde av Anthony Mathelier Mathelier, Anthony Gruppeleder +47-22840561 anthony.mathelier@ncmm.uio.no Kreft, Genetikk, Genregulering, Transkripsjon faktor, Bioinformatikk, MicroRNA
Bilde av Nina Modahl Modahl, Nina Rådgiver +47-22840680 nina.modahl@ncmm.uio.no Personaladministrasjon
Nanji, Rosemary Ogwe r.o.nanji@ncmm.uio.no
Bilde av Mari Nyquist-Andersen Nyquist-Andersen, Mari Overingeniør +47-22845667 mari.nyquist-andersen@ncmm.uio.no Innkjøp, Laboratoriedrift
Bilde av Inga Põldsalu Põldsalu, Inga Postdoktor +47-22840901 inga.poldsalu@ncmm.uio.no
Bilde av Marina Portantier Portantier, Marina Forsker +47-22840787 marina.portantier@ncmm.uio.no
Bilde av Luis Alberto Quintero Linares Quintero Linares, Luis Alberto Forskningstekniker +47-22840507 l.a.q.linares@ncmm.uio.no HSE