barkley

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Nåværende stilling

  • 1987 - d.d.: Førstekonsulent, Bioteknologisenteret i Oslo.

Arbeidsområder

  • Sekretær for senterleder.
  • Prosjektkoordinator for større nasjonale og internasjonale arrangementer ved BiO.
  • Oppfølging av eksternt finansierte prosjekter.
  • Medlem i BiOs nettredaksjon.
  • Oppfølging og koordinering i forbindelse med disputaser ved BiO.
  • Registrering i Cristin.
  • Innkjøp av reiser, kontorrekvisita og inventar.
  • Reiseregninger.
  • Fakturabehandling.
Emneord: Disputas, Nettpublisering, Arrangementer, Cristin, Fakturaer, Reise
Publisert 6. mai 2016 19:02 - Sist endret 19. mai 2016 13:19