Ingrid Kjelsvik

Bilde av Ingrid Kjelsvik
English version of this page
Telefon +47 22840531
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1137 Blindern 0318 OSLO
Emneord: Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Forskerstøtte MED
Publisert 6. mai 2016 18:53 - Sist endret 12. okt. 2018 09:41