English version of this page

Siste publikasjoner for Bioteknologisenteret i Oslo

Oversikt over siste publikasjoner registrert i Cristin for det tidligere Bioteknologisenteret i Oslo (BIO). Senteret er fra 2017 slått sammen med Norsk senter for molekylærmedisin.

 • Dorfman, Mauricio D; Krull, Jordan E; Scarlett, Jarrad M; Guyenet, Stephan J; Sajan, Mini P.; Damian, Vincent; Nguyen, Hong T; Leitges, Michael; Morton, Gregory J; Farese, Robert V.; Schwartz, Michael W & Thaler, Joshua P (2017). Deletion of Protein Kinase C λ in POMC Neurons Predisposes to Diet-Induced Obesity. Diabetes.  ISSN 0012-1797.  66(4), s 920- 934 . doi: 10.2337/db16-0482
 • Moltu, Kristine; Henjum, Karen; Oberprieler, Nikolaus; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Tasken, Kjetil (2017). Proximal signaling responses in peripheral T cells from colorectal cancer patients are affected by high concentrations of circulating prostaglandin E2. Human Immunology.  ISSN 0198-8859.  78(2), s 129- 137 . doi: 10.1016/j.humimm.2016.10.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dukic, Aleksandra; McClymont, David & Tasken, Kjetil (2017). A Cell-Based High-Throughput Assay for Gap Junction Communication Suitable for Assessing Connexin 43-Ezrin Interaction Disruptors Using IncuCyte ZOOM. Journal of Biomolecular Screening.  ISSN 1087-0571.  22(1), s 77- 85 . doi: 10.1177/1087057116669120 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunasekaran, Stalin Chellappa; Hugenschmidt, Harald; Hagness, Morten; Subramani, Saranya; Melum, Espen; Line, Pål Dag; Labori, Knut Jørgen; Wiedswang, Gro; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar Martin (2017). CD8+ T cells that coexpress ROR?t and T-bet are functionally impaired and expand in patients with distal bile duct cancer. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  198(4), s 1729- 1739 . doi: 10.4049/jimmunol.1600061
 • Martîn, Ruth Martîn; Portantier, Marina; Chica-Balaguera, Nathalia; Nyquist-Andersen, Mari; Mata, J & Lopez-Aviles, Sandra (2017). A PP2A-B55-Mediated Crosstalk between TORC1 and TORC2 Regulates the Differentiation Response in Fission Yeast. Current Biology.  ISSN 0960-9822.  27(2), s 175- 188 . doi: 10.1016/j.cub.2016.11.037 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shabrova, Elena; Hoyos, Beatrice; Vinogradov, Valerie; Kim, Youn-Kyung; Wassef, Lesley; Leitges, Michael; Quadro, Loredana & Hammerling, Ulrich (2016). Retinol as a cofactor for PKCδ-mediated impairment of insulin sensitivity in a mouse model of diet-induced obesity. The FASEB Journal.  ISSN 0892-6638.  s 1339- 1355 . doi: 10.1096/fj.15-281543
 • Haller, Martina; Khalid, Sana; Kremser, Leopold; Fresser, Friedrich; Furlan, Tobias; Hermann, Martin; Guenther, Julia; Drasche, Astrid; Leitges, Michael; Giorgio, Marco; Baier, Gottfried; Lindner, Herbert & Troppmair, Jakob (2016). Novel Insights into the PKCβ-dependent Regulation of the Oxidoreductase p66Shc. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  291(45), s 23557- 23568 . doi: 10.1074/jbc.m116.752766
 • Nakanishi, Yuki; Reina-Campos, Miguel; Nakanishi, Naoko; Llado, Victoria; Elmen, Lisa; Peterson, Scott; Campos, Alex; De, Surya K; Leitges, Michael; Ikeuchi, Hiroki; Pellecchia, Maurizio; Blumberg, Richard S.; Díaz-Meco, Maria Teresa & Moscat, Jorge (2016). Control of Paneth cell fate, intestinal inflammation and tumorigenesis by PKCλ/ι. Cell reports.  ISSN 2211-1247.  16 . doi: 0.1016/j.celrep.2016.08.054
 • Bjerregaard-Andersen, Kaare; Østensen, Ellen; Scott, John D.; Tasken, Kjetil & Morth, Jens Preben (2016). Malonate in the nucleotide-binding site traps human AKAP18γ/δ in a novel conformational state. Acta Crystallographica. Section F : Structural Biology and Crystallization Communications.  ISSN 1744-3091.  72, s 591- 597 . doi: 10.1107/S2053230X16010189 Vis sammendrag
 • Kim, Yun K; Yadava, Ramesh S; Mandal, Mahua; Mahadevan, Karunasai; Yu, Qing; Leitges, Michael & Mahadevan, Mani S (2016). Disease phenotypes in a mouse model of RNA toxicity are independent of protein kinase Cα and Protein Kinase Cβ. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0163325
 • Sajan, Mini; Hansen, Barbara; Ivey, RA 3rd; Sajan, Joshua; Ari, Csilla; Song, Shijie; Braun, Ursula Barbara; Leitges, Michael; Farese-Higgs, Margaret & Farese, Robert V. (2016). Brain insulin signaling is increased in insulin-resistant states and decreases in FOXOs and PGC-1a and increases in Aβ<sub>1-40/42</sub> and phospho-tau may abet Alzheimer development. Diabetes.  ISSN 0012-1797.  65(7), s 1892- 1903 . doi: 10.2337/db15-1428
 • Tonby, Kristian; Wergeland, Ida; Lieske, Nora Valeska; Kvale, Dag; Tasken, Kjetil & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2016). The COX- inhibitor indomethacin reduces Th1 effector and T regulatory cells in vitro in Mycobacterium tuberculosis infection. BMC Infectious Diseases.  ISSN 1471-2334.  16:599, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12879-016-1938-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sulen, Andre; Gullaksen, Stein-Erik; Bader, Lucius; McClymont, David; Skavland, Jørn; Gavasso, Sonia & Gjertsen, Bjørn Tore (2016). Signaling effects of sodium hydrosulfide in healthy donor peripheral blood mononuclear cells. Pharmacological Research.  ISSN 1043-6618.  113, s 216- 227 . doi: 10.1016/j.phrs.2016.08.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stiksrud, Birgitte; Lorvik, Kristina Berg; Kvale, Dag; Mollnes, Tom Eirik; Ueland, Per Magne; Trøseid, Marius; Tasken, Kjetil & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2016). Plasma IP-10 is increased in immunological nonresponders and associated with activated regulatory T cells and persisting low CD4 counts. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  73(2), s 138- 148 . doi: 10.1097/QAI.0000000000001080
 • Gunasekaran, Stalin Chellappa; Lieske, Nora Valeska; Hagness, Morten; Line, Pål Dag; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar Martin (2016). Human regulatory T cells control TCR signaling and susceptibility to suppression in CD4+ T cells. Journal of Leukocyte Biology.  ISSN 0741-5400.  100(1), s 5- 16 . doi: 10.1189/jlb.2HI0815-334R
 • Gerner, Lisa; Munack, Steffi; Temmerman, Koen; Lawrence-Dörner, Ann-Marie; Besir, Huseyin; Wilmanns, Matthias; Jensen, Jan Kristian; Thiede, Bernd; Mills, Ian Geoffrey & Morth, Jens Preben (2016). Data for the co-expression and purification of human recombinant CaMKK2 in complex with calmodulin in Escherichia coli. Data in Brief.  ISSN 2352-3409.  8, s 733- 740 . doi: 10.1016/j.dib.2016.06.033
 • Wehbi, Vanessa Leila & Tasken, Kjetil (2016). Molecular mechanisms for cAMP-mediated immunoregulation in T cells - role of anchored protein kinase a signaling units. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  7:222 . doi: 10.3389/fimmu.2016.00222
 • Przybyl, Lukasz; Haase, Nadine; Golic, Michaela; Rugor, Julianna; Solano, Maria Emilia; Arck, Petra Clara; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Emontzpohl, Christoph; Stoppe, Christian; Bernhagen, Jürgen; Leng, Lin; Bucala, Richard; Schulz, Herbert; Heuser, Arnd; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Peetz, Dirk; Luft, Friedrich C.; Staff, Anne Cathrine; Müller, Dominik N.; Dechend, Ralf & Herse, Florian (2016). CD74-downregulation of placental macrophage-trophoblastic interactions in preeclampsia. Circulation Research.  ISSN 0009-7330.  119(1), s 55- 68 . doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.308304
 • Falk, Samantha J.; Lee, Jaehyoun; Sekulic, Nikolina; Sennett, Michael A.; Lee, Tae-Hee & Black, Ben E. (2016). CENP-C directs a structural transition of CENP-A nucleosomes mainly through sliding of DNA gyres. Nature Structural & Molecular Biology.  ISSN 1545-9993.  23(3), s 204- 208 . doi: 10.1038/nsmb.3175
 • Gunasekaran, Stalin Chellappa; Hugenschmidt, Harald; Hagness, Morten; Line, Pål Dag; Labori, Knut Jørgen; Wiedswang, Gro; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar Martin (2016). Regulatory T cells that co-express RORγt and FOXP3 are pro-inflammatory and immunosuppressive and expand in human pancreatic cancer. Oncoimmunology.  ISSN 2162-4011.  5(4) . doi: 10.1080/2162402X.2015.1102828
 • Liu, Lisa L.; Landskron, Johannes; Ask, Eivind Heggernes; Enqvist, Monika; Sohlberg, Ebba; Traherne, James A.; Hammer, Quirin; Goodridge, Jodie; Larsson, Stella; Jayaraman, Jyothi; Oei, Vincent Yi Sheng; Schaffer, Marie; Tasken, Kjetil; Ljunggren, Hans-Gustaf; Romagnani, Chiara; Trowsdale, John; Malmberg, Karl-Johan & Béziat, Vivien (2016). Critical Role of CD2 Co-stimulation in Adaptive Natural Killer Cell Responses Revealed in NKG2C-Deficient Humans. Cell reports.  ISSN 2211-1247.  15(3), s 1088- 1099 . doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.005
 • Liou, Geou-Yarh; Döppler, Heike; DelGiorno, Kathleen E; Zhang, Lizhi; Leitges, Michael; Crawford, Howard C.; Murphy, Michael P & Storz, Peter (2016). Mutant KRas-Induced Mitochondrial Oxidative Stress in Acinar Cells Upregulates EGFR Signaling to Drive Formation of Pancreatic Precancerous Lesions. Cell reports.  ISSN 2211-1247.  14(10), s 2325- 2336 . doi: 10.1016/j.celrep.2016.02.029
 • Bousquet, Paula; Sandvik, Joe Alexander; Arntzen, Magnus Øverlie; Edin, Nina Frederike J; Christoffersen, Stine; Krengel, Ute; Pettersen, Erik O & Thiede, Bernd (2015). Hypoxia Strongly Affects Mitochondrial Ribosomal Proteins and Translocases, as Shown by Quantitative Proteomics of HeLa Cells. International Journal of Proteomics.  ISSN 2090-2174. . doi: 10.1155/2015/678527
 • Arntzen, Magnus Øverlie; Boddie, Paul; Frick, Rahel; Koehler, Christian & Thiede, Bernd (2015). Consolidation of proteomics data in the Cancer proteomics database. Proteomics.  ISSN 1615-9853.  15(22), s 3765- 3771 . doi: 10.1002/pmic.201500144
 • Fang, Evandro Fei; Scheibye-Knudsen, Morten; Brace, Lear E; Kassahun, Henok; Sengupta, Tanima; Nilsen, Hilde; Mitchell, James R; Croteau, Deborah L & Bohr, Vilhelm A. (2014). Defective Mitophagy in XPA via PARP-1 Hyperactivation and NAD+/SIRT1 Reduction. Cell.  ISSN 0092-8674.  157(4) . doi: 10.1016/j.cell.2014.03.026 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Nissen-Meyer, Lise Sofie Haug & Chaudhry, Farrukh Abbas (2017). Corrigendum: Protein kinase C phosphorylates the system N glutamine transporter SN1 (Slc38a3) and regulates its Membrane trafficking and Degradation [Front Endocrinol, 4, (2013) (138)] doi: 10.3389/fendo.2013.00138. Frontiers in Endocrinology.  ISSN 1664-2392.  8:190, s 1- 2 . doi: 10.3389/fendo.2017.00190
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara Louise; Donaldson, Ian M; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2016). Kreft-spesifikke betennelsesreaksjoner kan beskytte mot kreft. BestPractice. Onkologi Hematologi.  February
 • Ribes, Anna Maria Parente; Skånland, Sigrid Strand; Bürgler, Simone; Os, Audun; Wang, Dong; Bogen, Bjarne; Tjønnfjord, Geir Erland; Tasken, Kjetil & Munthe, Ludvig Andre (2016). Spleen tyrosine kinase inhibitors reduce CD40l-induced proliferation of chronic lymphocytic leukemia cells but not normal B cells. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  101(2), s e59- e62 . doi: 10.3324/haematol.2015.135590
 • Johnsen, Guro Mørk; Sheng, Vincent O.Y.; Tasken, Kjetil; Staff, Anne Cathrine & Malmberg, Karl-Johan (2015). Killer immunoglobulin-like receptors (KIRS) on 3rd trimester decidual natural killer cells. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  111, s 11 . doi: 10.1016/j.jri.2015.06.073

Se alle arbeider i Cristin