Brystkreft

Hurtado-prosjekt grupp

Gruppen undersøker hvilke mekanismer som er involvert i hormonresistens og brystkreft, med fokus på østrogenreseptorer og hvordan medisinsk behandling påvirker kreftsvulster.

Se forskergruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 10. jan. 2018 15:29 - Sist endret 21. juni 2018 07:29