English version of this page

Vi forsker på: Cellebiologi

Ved NCMM forskes det på flere aspekter ved cellebiologi, blant annet cellesyklus og cellesignalering.

Alle celler "blir født", vokser og deler seg for å gi opphav til en dattercelle. Denne livssyklusen til en celle kalles cellesyklus.

Cellesignalering betegner kjedereaksjoner som gjør det mulig for celler å respondere presist på eksterne eller interne signaler eller stimuli.

Mer informasjon om cellebiologi og hvem som forsker på dette, finnes på våre engelske nettsider om cellebiologi.

Publisert 14. des. 2016 17:33 - Sist endret 9. jan. 2017 15:54