English version of this page

Vi forsker på: Genomikk av humane immunsykdommer

Genomikkforskning av immunsykdommer har som mål å bedre forståelsen av biologiske signalveier og patogene mekaniser bak sjeldne og mer vanlige immunsykdommer, særlig primære immunmangler og multippel sklerose.

Mer informasjon finnes på våre engelske nettsider om genomikk av humane immunsykdommer.

Publisert 17. jan. 2019 15:35 - Sist endret 3. okt. 2022 10:01