English version of this page

Vi forsker på: Nye medisiner

I dag er det blitt mulig å teste store mengder kjemiske stoffer mot isolerte biologiske mål. Ved hjelp av en slik effektiv metode, kan nye medisiner utvikles raskere og mer presist enn tidligere.

Tidligere ble legemidler oppdaget gjennom å identifisere aktive virkestoffer i naturlige substanser, eller ved tilfeldigheter. Etter at sekvenseringen av det humane genom ga muligheter for hurtig kloning og syntese av store mengder av rensede proteiner, er det blitt vanlig praksis å benytte high throughput screening av store biblioteker av kjemiske stoffer mot isolerte biologiske mål. Treff blir testet nærmere i celler og etter hvert i dyr for å undersøke om det vil kunne ha effekt i sykdomsbehandling av mennesker.

Mer om senterets forskning på nye medisiner og hvilke grupper som forsker på dette, finnes på våre engelske nettsider om nye medisiner.

Publisert 29. jan. 2016 10:11 - Sist endret 9. jan. 2017 15:56