English version of this page

Vi forsker på: Systemmedisin

Systemmedisin er implementering av systembiologi-tilnærminger i medisinske konsepter, forskning og praksis. Forskning i dette feltet tar sikte på å finne en målbar forbedring av pasientens helse gjennom systembaserte tilnærminger og praksis.

Mer informasjon finnes på våre engelske sider om systemmedisin.

Publisert 17. jan. 2019 15:35 - Sist endret 3. okt. 2022 09:58