English version of this page

Forskning

Det overordnede målet med forskningen ved NORMENT er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Senterets forskning har gitt ny og viktig kunnskap om både gener, hjernen, immunsystemet og miljøfaktorer. Les mer

Vi forsker på

Genetikk

Avdekke sårbarhetsgener for sykdom og hvilken funksjon de har

Hjerneavbildning

Studere sammenheng mellom gener og symptomer ved hjelp av avbildningsteknikker

Sykdomsutvikling

Forutsi sykdomsforløp basert på genetikk, miljø og kliniske faktorer

Klinisk intervensjon

Bruke ny kunnskap om sykdomsfaktorer til å teste ut bedre behandling

Forskergrupper

Forskningen ved NORMENT er organisert i ulike forskergrupper med komplementær faglig ekspertise. Gruppene ledes av en kjerneforsker eller en gruppeleder.

Forskningssamarbeid

NORMENTs forskere har et utstrakt samarbeid både internt i senteret og gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Doktorgrad og forskerkarriere

Potensiell søker til en doktorgrad ved NORMENT?

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.