English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Genetikk

Avdekke sårbarhetsgener for sykdom og hvilken funksjon de har

Hjerneavbildning

Studere sammenheng mellom gener og symptomer ved hjelp av avbildningsteknikker

Sykdomsutvikling

Forutsi sykdomsforløp basert på genetikk, miljø og kliniske faktorer

Klinisk intervensjon

Bruke ny kunnskap om sykdomsfaktorer til å teste ut bedre behandling

Hva er vårt mål?

Det overordnede målet med NORMENTs forskning er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Forskningen har gitt ny og viktig kunnskap om både gener, hjernen, immunsystemet og miljøfaktorer.

Hvem kan delta i forskningen?

Her finner du informasjon om å være deltaker i forskningen ved NORMENT, hvilke undersøkelser som inngår, og hvem du kan kontakte hvis du ønsker å bidra.

Forskergrupper

Forskningen ved NORMENT er organisert i ulike forskergrupper med komplementær faglig ekspertise. Gruppene ledes av en kjerneforsker eller en gruppeleder.

Forskningssamarbeid

NORMENTs forskere har et utstrakt samarbeid både internt i senteret og gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Digital forskningsformidling

Her finner du en samling av opptak og presentasjoner fra seminarer, foredrag, podcasts og annen formidling. 

Doktorgrad og forskerkarriere

Potensiell søker til en doktorgrad ved NORMENT?