Evaluering av app-basert kognitiv trening

NORMENT K.G. Jebsen-forskere med ny artikkel.

Forskerne har evaluert en mobil-app for egentrening av auditiv oppmerksomhet. Appen er designet for å teste deltakernes evne til å fokusere sin oppmerksomhet, og til å konsentrere seg om en spesifikk lyd via høretelefonene. Resultatene viser at treningen ikke bare forbedret deltakernes prestasjoner, den hadde også en innvirkning på hvordan hjernen håndterte oppgaven.

Les mer om forskningen til førsteforfatter Josef Bless.
 

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 19. sep. 2018 15:35