NORMENT-prosjekt frontes av Helse Sør-Øst

NORMENT-prosjektet "Molekylære mekanismer for alvorlige psykiske lidelser" får oppmerksomhet på Helse Sør-Østs nettsider denne uka.

Helse Sør-Øst legger hver uke ut en utvalgt års-/sluttrapport på sine nettsider for å synliggjøre noe av den gode forskningen i regionen.

Denne uka kan du lese om et prosjekt som søker å identifisere genetiske varianter som påvirker biologiske systemer i hjernen, med spesielt fokus på de alvorlige psykiske lidelsene bipolar lidelse og schizofreni.

 

Publisert 8. des. 2014 14:11 - Sist endret 30. des. 2016 12:53