Internasjonalt prosjektseminar

Samarbeid bygget på European Network of Bipolar Research Expert Centres (ENBREC), med fokus på mekanismeforskning og forløp innen bipolar lidelse.

Forskere fra NORMENT KG Jebsen senter for psykoseforskning og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (fra Paris, Trondheim og Newcastle) møttes i Oslo 19. mai for å diskutere pågående samarbeidsprosjekter og videre samarbeidsplaner innen risikofaktorer for bipolar lidelse.

Dimensjoner og risikofaktorer ved bipolar lidelse

Chantal Henry snakket om ulike instrumenter for å måle emosjonell dysregulering i bipolar lidelse. Ingrid Melle presenterte pågående PhD-prosjekter ved NORMENT, med fokus på tidlig bipolar lidelse og forløpsstudier. Trine Vik Lagerberg, Romain Icick og Frank Bellivier presenterte data fra et nytt pågående fransk-norsk samarbeidsprosjekt innen cannabisbruk som risikofaktor ved bipolar lidelse.

Monica Aas og Bruno Etain presenterte data fra et pågående fransk-norsk samarbeidsprosjekt  innen barnetrauma som risikofaktor ved bipolar lidelse. Monica Aas and Bruno Etain har presentert samarbeidsprosjektet ved flere internasjonale konferanser de siste par årene, og vil også presentere samarbeidsprosjektet  som del av symposiet “The Interplay between Genetics and Early Trauma in Severe Mental Disorders”, 22nd World Congress of Psychiatric Genetics i Danmark i oktober.

Gunnar Morken presenterte et pågående PhD-prosjekt i Trondheim innen søvnforstyrrelser i bipolar lidelse. Jan Scott presenterte data innen høyrisikogrupper for psykose og intervensjoner.

Gruppa satser på fortsatt godt samarbeid med fokus på  dimensjoner (aktivering, traumer, søvnforstyrrelser), somatisk sykdom, longitudinelle studier, dataregistre, intervensjoner, og genetikk.

For mer informasjon, kontakt senterkoordinator Kristin Myklebust.

Av Monica Aas
Publisert 26. mai 2014 15:26 - Sist endret 13. feb. 2015 11:58