Kognitive funksjoner ved førstegangspsykoser

Post doc Monica Aas og professor Ingrid Melle ved NORMENT K. G. Jebsen senter for psykoseforskning har i samarbeid med britiske kolleger foretatt en systematisk gjennomgang av litteraturen som knytter seg til kognitive funksjoner ved førstegangspsykoser.

Forskerne fant at kognitiv svikt er til stede allerede i studier av førstegangspsykoser. Det er imidlertid forskjeller i nivåene av svikt, både mellom undersøkelser og innen domener. Dette kan tyde på at kognitiv svikt forsterkes i løpet av sykdomsperioden. Kognitive avvik kan knyttes til en nevrologisk utvikling med blant annet økt følsomhet for den negative effekten av stress, samt genetisk sårbarhet. Lenke til artikkelen.

 

 

Publisert 13. jan. 2014 12:09