NORMENTs leder valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi

Ole A. Andreassen er en av 15 nye medlemmer i den matematisk-naturvitenskapelige klassen, i gruppa for medisinske fag.

Også NORMENTs professor Kenneth Hugdahl er medlem i Det norske Videnskaps-Akademi, i gruppa for medisinske fag.

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Nye medlemmer vurderes på rent vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige og Den historisk-filosofiske klasse.

NORMENTs representasjon i Det norske Videnskaps-Akademi viser at forskningen holder et høyt vitenskapelig nivå.

Av Kristin Myklebust
Publisert 5. mai 2014 11:08 - Sist endret 27. juni 2019 11:56