Ny oversiktsartikkel om auditative hallusinasjoner

Kristiina Kompus (post doc) i NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning er medforfatter.

Artikkelen sammenfatter internasjonal forskning innenfor auditive hallusinasjoner hos pasienter og i normalbefolkningen. Artikkelen er en oppsummering av kliniske, kognitive og nevrobiologiske funn innenfor dette fagfeltet.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Schizophrenia Bulletin. Les den her.

Publisert 24. juni 2014 08:20 - Sist endret 24. juni 2014 08:20