Over hundre gener knyttes til schizofreni

Norske forskere har bidratt til å oppdage over hundre nye genvarianter som gir økt risiko for schizofreni, hvorav 83 ikke tidligere har blitt beskrevet.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

I en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature, har NORMENT forskere bidratt i et stort internasjonalt konsortium for å identifisere flere risikogener for schizofreni. Studien inkluderer 36 989 pasienter og 113 075 kontrollpersoner, den største som er gjort innen dette feltet. Resultatene bidrar til ny forståelse av sykdomsmekanismene, som kan gi grunnlag for utvikling av bedre behandling. Les artikkelen her.

Artikkelen har allerede tiltrukket seg mye oppmerksomhet og er blant annet omtalt i The Economist, forskning.no, VG, og Side2.

Publisert 22. juli 2014 10:21 - Sist endret 26. juni 2018 08:15