TOP-dagen 2014: Share Everything

Siden 2009 har psykoseforskningsmiljøet arrangert TOPs fagdag for å presentere forskere, vise fram forskningen som pågår, dele ideer og innspill.

TOP-/NORMENT-gruppa 2014. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

I løpet av det siste året har organiseringen av psykoseforskningen nådd et nytt nivå, med status som Senter for fremragende forskning – NORMENT. Det gjør TOP-dagen desto viktigere.

De rundt 40 deltakerne fikk innledningsvis høre om synergi på tvers av faggrupper. I TOP/NORMENT er forskerne inndelt i hovedgrupper, men er gjerne assosiert i en eller flere andre forskningsgrupper. Professor Ole A. Andreassen og de fire professorene/seniorforskerne og gruppelederne Ingrid Melle, Srdjan Djurovoc, Kjetil Sundet og universitetslektor Cecilie Hartberg (for professor og gruppeleder Ingrid Agartz) gjorde rede for aktiviteten i sine forskningsgrupper. Deretter fulgte et knippe stipendiater, som alle presenterte sine PhD-prosjekter. To post doc-er presenterte sine konferanseinnlegg. Stipendiatene har ulik fagbakgrunn, problemstillinger og metoder, som gjorde at det ble livlig diskusjon mellom innleggene.

«Share everything», heter det seg i innovativ organisasjonskultur, et verdisett som NORMENT setter høyt. TOP-dagen er én av flere strategier for å få til dette, og ledelsen er allerede i gang med å planlegge neste TOP-dag.

Se program.

Av Kristin Myklebust
Publisert 9. apr. 2014 09:54 - Sist endret 9. apr. 2014 21:57