Workshop i SCID-I og PANSS

NORMENT - K. G. Jebsen og Forskerskole for psykiatri og ruslidelser Helse Sør-Øst har arrangert en ukes kurs/workshop i det Strukturerte Kliniske Intervju for DSM IV, symptom Axis 1 diagnose (SCID-I) og Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS).

Joseph Ventura, UCLA

Formålet med kurset var å bidra med undervisning og trening innen diagnostisk utredning og symptomvurdering ved alvorlige psykiske lidelser. Kurset omfattet opplæring, trening og reliabilitetstesting i diagnostiske øvelser samt symptomvurdering ved alvorlig mentale lidelser.

Kurset var beregnet på PhD-stipendiater med kliniske prosjekter innen områdene psykisk helse og rus/avhengighet i Helse Sør-Øst, og 30 personer deltok.

Kursholder Joseph Ventura er Senior Research Psychologist ved UCLA Department of Psychiatry & Biobehavioral Sciences. Han er ansvarlig for opptrening og kvalitetssikring for senterets prosedyrer for diagnostisk og symptomatisk utredning. Dette er hans tredje kurs i Oslo.

I etterkant av kurset inviterte NORMENT - K. G. Jebsen og Forskerskole for psykiatri og ruslidelser Helse Sør-Øst til et åpent foredrag om endringene i DSM-V, med relevans for psykotiske lidelser. Kursholder var Joseph Ventura.

Kurset er godkjent som 34 timer fritt spesialkurs og som 34 timer vedlikeholdsaktivitet  fra Norsk psykologforening.

Publisert 5. mars 2014 09:57 - Sist endret 25. mars 2021 15:38