Postdoc ved NORMENT – UIO/OUS, Monica Aas, valgt inn i AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE

Akademiet for yngre forskere er et nytt, tverrfaglig og landsomspennende vitenskapsakademi som etableres 29. oktober 2015. 

Monica Aas, psykolog

Akademiet for yngre forskere har som formål å være en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt være en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Det ble foretatt en utvelgelse av medlemmene blant 160 unge søkere. 

Intervjukomiteen har særlig lagt vekt på søkeres evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte, deres engasjement for forskningspolitiske temaer og mulighet til å bygge akademiet.  De 20 første medlemmene er nå valgt.  Blant dem er Monica Aas, post doc ved NORMENT.

Vil du vite mer om akademiet for yngre forskere?

Publisert 29. sep. 2015 10:14 - Sist endret 27. juni 2019 11:59