Boka "Psykose og samfunn" har endelig kommet ut!

Våre medarbeidere Sofie R. Aminoff, Trine Vik Lagerberg, Ingrid Melle, Akiah Ottesen Berg, Carmen Simonsen, Torill Ueland, Monica Aas har nettopp utgitt boken "Psykose og samfunn" i samarbeid med Universitetsforlaget.

Forfattere forsker til daglig på spørsmål som strekker seg fra det genetiske grunnlaget for sykdomsrisiko til sammenhengen mellom gener, hjernestruktur, symptomer og langtidsforløp. I denne boken formidler forfatterne våre kunnskapen de har om samfunnsfaktorene som ser ut til å ha størst betydning for utviklingen av psykoselidelser. Slik som: urbanisering, migrasjonserfaringer, barndomstraumer og rusmisbruk. De omhandler også betydningen samfunnsfaktorer kan ha for forløp og utfall.

Bestill boken her: http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/psykose-og-samfunn-uf.html
 


Trine Vik Lagerberg presenterte boken for sine medarbeidere ved FoU seminar 19-20 November.

Dette er et årlig seminar arrangert av Forsknings- og utviklingsavdelingen (Psykisk helse og avhengighet) som finner sted i Laholmen, Strømstad. Årets tema var "Psykisk helse i aldersgruppen 15-25 - funn i befolkningen, spesifikke diagnoser, prosjekter og innovasjon."

Trine Vik Lagerberg presenterer "Psykose og samfunn"
Forfattere: Sofie R. Aminoff, Trine Vik Lagerberg, Ingrid Melle, Akiah Ottesen Berg, Carmen Simonsen, Torill Ueland, Monica Aas

 

Publisert 20. nov. 2015 09:47 - Sist endret 10. okt. 2022 09:42