Spennende ny artikkel!

"Suicidality in schizophrenia spectrum disorders: The relationship to hallucinations and persecutory delusions." European Psychiatry. Skrevet av: Kjelby, E., Sinkeviciute, I., Gjelstad, R., Kroken, R., Løberg, E-M., Jørgensen, H., Hugdahl, K., Jonsen, E.

Studien bidrar til et økende kunnskapsgrunnlag som støtter en sammenheng mellom hallusinasjoner og selvmordsrisiko. Vi ønsker å understreke viktigheten av å behandle depresjon og hallusinasjoner hos pasienter med psykotiske lidelser. Samtidig ønsker vi å redusere håpløshet ved å arbeide med innsikt for å redusere narkotikamisbruk for å oppnå lavere selvmordsrisiko.

Les hele artikkelen her: (ikke tilgjengelig)

Publisert 9. nov. 2015 09:22 - Sist endret 6. okt. 2021 14:36