Åpent møte om bipolare lidelser

Arrangør: Bipolarforeningen Norge i samarbeid med NORMENT KG Jebsen Senter for Psykoseforskning, Klinikk for psykisk helse og avhengighet og Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo    Tid og sted: Onsdag 30. mars kl. 18-20:30, Stort auditorium, Rikshospitalet Påmelding: Møtet er åpent for alle og er gratis

Møteprogram

18.00-18.10

Velkommen ved leder av Bipolarforeningen
v/leder Marthe Løkken

18.10-19.10

Hva vet vi om recovery ved bipolar lidelse og hvordan påvirker miljøet denne prosessen?

v/psykologspesialist, PhD Carmen Simonsen, NORMENT KG Jebsen Senter for Psykoseforskning, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus  HF

19.10-19.20 

Pause

19.20-19.45

Et pårørende-perspektiv, erfaringsforedrag

19.30-20.00

Pasient, pårørende og helsevesen, hvordan få til det gode samarbeidet?

v/Spesialsykepleier, PhD Liv Nilsen, Seksjon for utdanning og fagutvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

20.30-21.00

Spørsmål og svar (Alle områder som er berørt i foredragene kan tas opp)

21.00

Slutt

 

        

 

 

Publisert 29. mars 2016 08:23 - Sist endret 29. mars 2016 08:23