June U. Lystad forsvarer sin doktorgrad 9. desember 2016

Tittelen på avhandlingen er Neurocognition, Cognitive Remediation and Functional Outcome in Schizophrenia Spectrum Disorders, og omhandler sammenhengen mellom kognitiv funksjon og arbeid hos personer med psykoselidelser.

June U. Lystad

Se utlysning og populærvitenskapelig sammendrag på nettsidene til Institutt for klinisk medisin: Disputas: June Ullevoldsæter Lystad

Publisert 28. nov. 2016 13:23 - Sist endret 29. nov. 2016 15:44